Clausule. Juridisch adviesbureau

Start

Welkom op de internetpagina van Clausule. Juridisch adviesbureau.
Onder de verschillende kopjes vindt u meer informatie.


Diensten voor bedrijven

Het omgevingsrecht is ook van belang voor bedrijven. Ook deze partijen kunnen met raad en daad bijgestaan worden als ze iets wensen te bereiken. Wist u bijvoorbeeld dat je tegenwoordig als bedrijf, in beginsel, ook vergunningvrij kunt bouwen?

Natuurlijk kan men een vergunningcheck doen op www.omgevingsloket.nl , maar die controle wordt enkel uitgevoerd aan de hand van de nationale regelgeving. De lokale regelgeving is niet verwerkt. Tijdens het doen van die vergunningcheck komen vragen op die een antwoord behoeven. Om met zekerheid te bepalen of u wel of niet een omgevingsvergunning nodig hebt en zo ja, welke dan, kunt u contact opnemen met Clausule. Nadat uw wensen en plannen nauwleurig bepaald zijn, wordt een nauwgezette controle uitgevoerd of vergunningen nodig zijn en zo ja, welke. Daarom kunt u terecht voor:

  • juridisch advies bij het bepalen wat de (on)mogelijkheden zijn bij het bepalen van de (ver)bouwruimte
  • juridische vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep van u als belanghebbende
Naast het omgevingsrecht zijn er nog genoeg zaken waarvoor u niet gebonden bent aan een advocaat. Denk bijvoorbeeld aan huurzaken, arbeidszaken en incasso's tot € 25.000,-.

Een vrijblijvend, gratis, gesprek om te bepalen wat Clausule voor u kan betekenen is altijd mogelijk.