Clausule. Juridisch adviesbureau

Start

Welkom op de internetpagina van Clausule. Juridisch adviesbureau.
Onder de verschillende kopjes vindt u meer informatie.


Diensten voor overheden

Vanuit het bureau Clausule. Juridisch advies ben ik inzetbaar voor juridische interim- en projectopdrachten.
Een schets van mijn ervaring vindt u onder het kopje "Over mij".


Qua vakgebied moet u primair denken aan het omgevingsrecht. Concrete toepassingen voor overheden zijn:

- handhaving omgevingsrecht - denk hierbij ook aan de zogenaamde 'hotspot' als het woonwagenkamp of een (deel van) een probleemwijk, locaties die toch een net iets andere persoonlijkheid vragen
- juridische vertegenwoordiging van het college bij bezwaar en beroep
- ontwerpen van standaardbrieven
- het geven van een 'second opinion'


Ook met betrekking tot overeenkomsten lopen veel gemeenten onbewust serieuze juridische risico's omdat ze bijvoorbeeld niet goed in beeld hebben bij welke overeenkomsten zij partij zijn, hoe het zit met de looptijd van die overeenkomsten en of die overeenkomsten eigenlijk nog wel van toepassing zijn. Vaak schort het aan een goed contractmanagementsysteem en zijn de overeenkomsten verspreid over de verschillende vakafdelingen waardoor een alomvattend overzicht ontbreekt. Het herstellen van dit beeld en een voorziening treffen voor de toekomst, kan op termijn heel veel risico's en geld schelen.

In deze tijden van teruglopende rijksbijdragen is de reflex doorgaans om zelf ook te bezuinigen. Bij dit reflexmatig bezuinigen wordt enkel gedacht aan het niet meer inkopen van bepaalde diensten. Twee alternatieven zijn:

1. het verhogen van de inkomsten, hetgeen niet hoeft te betekenen dat alle leges of de WOZ omhoog moeten;

2. het slimmer inrichten van processen waardoor dezelfde diensten geleverd worden, tegen lagere kosten.


Een kennismakingsgesprek om te bezien of we iets voor elkaar kunnen betekenen behoort altijd tot de mogelijkheden.