Clausule. Juridisch adviesbureau

Start

Welkom op de internetpagina van Clausule. Juridisch adviesbureau.
Onder de verschillende kopjes vindt u meer informatie.


Diensten voor particulieren

Het omgevingsrecht is ook van belang voor burgers en bedrijven. Ook deze partijen kunnen met raad en daad bijgestaan worden als ze iets wensen te bereiken. Natuurlijk kan men een vergunningcheck doen op omgevingsloket.nl, maar die controle wordt enkel uitgevoerd aan de hand van de nationale regelgeving. De lokale regelgeving is niet verwerkt. Hoe zit het in uw geval bijvoorbeeld met het monumentenbeleid? Woont u wel of niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Zijn nog speciale regels uit het bestemmingsplan van toepassing? Allemaal vragen die een antwoord behoeven als u met zekerheid wenst te bepalen of u wel of niet een omgevingsvergunning nodig hebt. Daarom kunt u terecht voor:

  • juridisch advies bij het bepalen wat de (on)mogelijkheden zijn bij het bepalen van de (ver)bouwruimte
  • juridische vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep van u als belanghebbende.

Een gratis vrijblijvend gesprek van maximaal een half uur om uw positie te bepalen is altijd mogelijk.