Clausule. Juridisch adviesbureau

Start

Welkom op de internetpagina van Clausule. Juridisch adviesbureau.
Onder de verschillende kopjes vindt u meer informatie.


Over mij

In 1992 ben ik afgestudeerd van de Universiteit Maastricht. Nadat ik enkele jaren als rechtswetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Maastricht verbonden ben geweest, heb ik enige jaren ervaring opgedaan als docent Nederlands Recht op het niveau van HBO en universiteit. Het zwaartepunt van mijn onderzoek lag op de grensoverschrijdende samenwerking tussen politiediensten, op operationeel en op beleidsniveau , zowel de relatie Nederland Belgie als ook in Euregionaal verband.

Vervolgens ben ik op detacheringsbasis werkzaam geweest bij de Dienst Vastgoed Defensie, directie Zuid, als aanbestedings- en bouwjurist. Aansluitend heb ik enkele jaren, op detacheringsbasis, bij verschillende gemeentes gewerkt als handhavingsjurist omgevingsrecht en als algemeen juridisch adviseur. Bij enkele gemeenten was handhaving op het woonwagenkamp een expliciete taakopdracht.

Sinds 1 oktober 2011 bestaat het bureau "Clausule. Juridisch adviesbureau". Vanuit dit bureau ben ik werkzaam als algemeen juridisch adviseur met als specialisatie het Bestuursrecht en daarvan het Omgevingsrecht in het bijzonder. Ik werk zowel voor overheden als voor particulieren. Omdat ik een brede kennis heb opgebouwd,

Vakinhoudelijk heb ik een zeer brede kennis opgebouwd. Daarnaast heb ik mijn juridische vaardigheden goed ontwikkeld. Het analyseren van een casus, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, schriftelijke en mondelinge communicatie, het zijn allemaal vaardigheden die telkens van belang waren bij de verschillende functies. Een meeromvattend overzicht is te vinden op mijn LinkedIn-profiel .

Naast mijn werk ben ik ook lid van de rekenkamercommissie bij de gemeente Venray geweest en nog tot en met december 2017 bij de gemeente Beesel. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ben ik betrokken bij de gemeentelijke politiek in Maasgouw. Sinds de verkiezingen van 2014 heb ik zitting in de raadscommissie Bestuur en Omgeving.

Daarnaast vervul ik de voorzittersrol bij de afdeling Turnen & Jazzdans van RKSV Linne en bij de Stichting Scouting Don Bosco te Maastricht. Als organiserend en uitvoerend medewerker ben ik de nodige jaren te vinden geweest bij Kindervakantiewerk te Linne en bij carnavalsvereniging De Kwekkerte te Linne .

De hyperlinks openen elk in een nieuw venster, dus als u hier wenst terug te keren kunt u dat nieuwe venster gewoon dichtklikken.